ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400319
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

908703
PCN | MDDS
908704
PCN | MDDS