ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

RAID Interactive Tutorial for Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

Intel® Server Board S1200BT Platform Confidence Test (PCT) Utility for EFI

S1200BT BIOS, Firmware Update & Configuration Utilities for Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

S1200BTS on-board video driver