ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400445
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

912759
PCN
912762
PCN
915046
PCN
915113
PCN
915114
PCN