ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G071701
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLH82

908261
PCN

SLJ49

914378
PCN