ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G071701
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLHAU

909967
PCN | MDDS

SLJ4G

914417
PCN | MDDS