ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLH7G

908138
PCN

SLJ42

914208
PCN