ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400445
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

909393
PCN
909394
PCN
915107
PCN
915108
PCN
915109
PCN