ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8531200020

ข้อมูล PCN/MDDS

901014
PCN