ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

887949
PCN
887956
PCN
887957
PCN
887958
PCN
887959
PCN
887960
PCN
887961
PCN
887962
PCN
887963
PCN