ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBY2

908584
PCN | MDDS
908873
PCN | MDDS
908874
PCN | MDDS