ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SN/A

855106
PCN | MDDS

SL762

855107
PCN | MDDS
866561
PCN | MDDS

SL853

866562
PCN | MDDS