ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

855352
PCN
867764
PCN

SL75S

855365
PCN

SL87W

867767
PCN