ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

855352
PCN | MDDS
867764
PCN | MDDS

SL75S

855365
PCN | MDDS

SL87W

867767
PCN | MDDS