ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

908011
PCN
908012
PCN
908014
PCN
908015
PCN
908016
PCN
908018
PCN