ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

908006
PCN
908008
PCN
908009
PCN
908010
PCN
908017
PCN