ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135162
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

892778
PCN | MDDS
892856
PCN | MDDS
900409
PCN | MDDS
900410
PCN | MDDS