ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBNE

904349
PCN | MDDS
904942
PCN | MDDS

SLBTB

907925
PCN | MDDS
908514
PCN | MDDS