ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLBNE

904349
PCN
904942
PCN

SLBTB

907925
PCN
908514
PCN