ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135872
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

900137
PCN | MDDS
927247
PCN | MDDS