ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G054018
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLB7L

898304
PCN

SLJBC

916949
PCN

SLJBD

916950
PCN

SLJBG

916955
PCN

SLJBH

916956
PCN