ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLB65

898587
PCN | MDDS

SLGAG

899189
PCN | MDDS

SLGHC

900241