ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สําหรับบอร์ดมือถือสําหรับ Windows XP * 32.