ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL9DH

881312
PCN
883774
PCN

SL9P9

883477
PCN
885380
PCN