ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

SL9DH

881312
PCN | MDDS
883774
PCN | MDDS

SL9P9

883477
PCN | MDDS
885380
PCN | MDDS