ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL9DE

881310
PCN
883773
PCN

SL9PB

883479
PCN
885381
PCN