ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL9DJ

881319
PCN
883775
PCN

SL9PA

883478
PCN
885382
PCN