ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7CH

858099
PCN
858929
PCN

SL7GD

860679
PCN
862196
PCN
863173
PCN

SL7RR

863279
PCN
863292
PCN
863565
PCN