ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7Z5

866084
PCN
866429
PCN
867285
PCN
869530
PCN
870232
PCN
870311
PCN

SL8PZ

872824
PCN
875855
PCN
875858
PCN

SL8QB

875870
PCN