ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL8WJ

875966
PCN

SL94Y

878537
PCN
879160
PCN
879173
PCN

SL96L

879054
PCN
879364
PCN
879370
PCN

SL9KG

882914
PCN
884875
PCN