ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7KN

861566
PCN
863422
PCN

SL7J9

861595
PCN
861639
PCN
865408
PCN

SL7Q2

862879
PCN
866904
PCN

SL7L9

863583
PCN