ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL6HB

848572
PCN
849048
PCN

SL6GU

848649
PCN
849955
PCN

SL6PP

850365
PCN
853441
PCN

SL6QR

850484
PCN
852330
PCN

SL6SB

850919
PCN
853450
PCN

SL6ST

851573
PCN