ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL67Z

845186
PCN
846275
PCN

SL684

845273
PCN
845288
PCN

SL6D7

847366
PCN
850027
PCN

SL6DV

847436
PCN
849842
PCN

SL6EF

847644
PCN
849114
PCN

SL6EU

847759
PCN
848392
PCN

SL6PC

850158
PCN
850339
PCN
856198
PCN

SL6Q8

850237
PCN
850349
PCN

SL6RZ

851138
PCN
852324
PCN

SL6SH

851501
PCN
851569
PCN

SL79B

857388
PCN
857396
PCN