ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL4AG

831101
PCN

SL4AH

831107
PCN

SL4PS

831344
PCN
831372
PCN

SL547

833483
PCN

SL53L

833534
PCN

SL58P

834682
PCN
834686
PCN