ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL3PG

825591
PCN

SL3PL

825595
PCN

SL3TQ

826187
PCN
826189
PCN

SL442

828188
PCN

SL43X

828213
PCN

SL46W

828528
PCN

SL4JY

830947
PCN

SL4PN

831334
PCN
831361
PCN