ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
0099NO-HTS

ข้อมูล PCN/MDDS

SL7NC

862530
PCN