ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
0099NO-HTS

ข้อมูล PCN

SL7DT

859152
PCN

SL7NA

862528
PCN