ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL6K5

849049
PCN
852015
PCN

SL6LS

849467
PCN
849593
PCN

SL6VC

852257
PCN
853788
PCN