ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL5YT

839278
PCN
845231
PCN

SL5ZX

841612
PCN
844385
PCN

SL6CF

847033
PCN