ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL5Z9

839575
PCN
852104
PCN

SL623

843626
PCN
843637
PCN

SL6EM

847687
PCN

SL6JY

849063
PCN
849353
PCN

SL6W6

852289
PCN
855607
PCN

SL6XL

852510
PCN

SL6YT

852978
PCN
853096
PCN

SL8SE

874203
PCN