ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL9S8

884354
PCN | MDDS
884980
PCN | MDDS

SL9TZ

885262

SL9ZL

887379
PCN | MDDS
887664
PCN | MDDS