ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9S9

884352
PCN
884557
PCN
884981
PCN

SL9T9

885032
PCN
887657
PCN

SL9TY

885263
PCN

SLA97

890246
PCN