ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9U2

885513
PCN
885771
PCN

SL9ZC

887378
PCN
887665
PCN

SLACC

890672
PCN
891359
PCN