ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL54Q

833470
PCN
859276
PCN

SL5EC

834574
PCN
834589
PCN

SL5GA

835111
PCN
839883
PCN

SL5GB

835274
PCN
835275
PCN

SL5WB

837849
PCN
841377
PCN

SL5WX

838018
PCN
838039
PCN