ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL3BA

821636
PCN

SL3BC

821681
PCN

SL3BS

821706
PCN
822446
PCN