ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL92F

877246
PCN
880419
PCN

SL9KV

883487
PCN