ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7DN

859160
PCN

SL7L4

862366
PCN
862389
PCN

SL7NY

862678
PCN
868820
PCN

SL8HQ

871605
PCN
872505
PCN
873175
PCN