ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7SU

863516
PCN
863522
PCN

SL7TN

863737
PCN
866288
PCN

SL7VT

865458
PCN
865472
PCN