ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [L3RPL357]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® Management Engine Consumer Driver สําหรับ Windows 10 IoT Enterprise และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 13 Pro Kits - NUC13L3

ไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid สําหรับ Windows® 10 IoT Enterprise และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชัน 3

Intel® Ethernet (LAN) Network Driver สําหรับ Windows® 10 IoT Enterprise สําหรับ Intel® NUC 13 Pro Kits - NUC13L3

ไดรเวอร์ Intel Serial IO สําหรับ Windows 10 IoT Enterprise และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 13 Pro Kits - NUC13L3

ไดรเวอร์เครือข่าย Intel Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3

ไดรเวอร์ Intel Smart Sound Technology (Intel SST) สําหรับ Windows 10 IoT Enterprise และ Windows® 11* สําหรับ Intel®® NUC 13 Pro Kits - NUC13L3

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek * สําหรับ Windows 10 IoT Enterprise และ Windows® 11 * สําหรับชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3