ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 IoT Enterprise and Windows 11* for Intel® NUC 13 Pro Kits & Mini PCs - NUC13AN

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® Management Engine Consumer Driver สําหรับ Windows 10 IoT Enterprise และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 13 Pro Kits & Mini PCs - NUC13AN

ไดรเวอร์ Intel เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วสําหรับ Windows 10 IoT Enterprise และ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC 13 Pro Kits และ Mini PCs - NUC13AN

อัพเดต BIOS [ANRPL357]

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชัน 3

ไดรเวอร์ Intel Thunderbolt™ 4 สําหรับ Windows® 10 IoT Enterprise สําหรับ Intel® NUC 13 Pro Kits & Mini PCs - NUC13AN

ไดรเวอร์เครือข่าย Intel Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 13 Pro และมินิพีซี - NUC13AN

Intel Ethernet (LAN) Network Driver for Windows® 10 IoT Enterprise for Intel® NUC 13 Pro Kits & Mini PCs - NUC13AN

ไดรเวอร์ควบคุมการส่งพลังงาน USB Type C สําหรับ Windows 11 * สําหรับชุด Intel® NUC 13 Pro และมินิพีซี - NUC13AN

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek* สําหรับ Windows 10 IoT Enterprise และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 13 Pro Kits และ Mini PC - NUC13AN