ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G180729
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRMJD

99C77H
PCN