ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [SBRPL790]

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Management Engine Consumer Driver สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

เทคโนโลยี Intel Rapid Storage สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel NUC Kit NUC13RNG และ Intel®® NUC Extreme Compute Element NUC13SBB เมื่อใช้ Windows 11*

Intel® Ethernet (LAN) Network Driver for Windows 11* for Intel® NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

ไดรเวอร์ Intel® Thunderbolt™ 4 สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 13 Extreme Compute Element - NUC13SBB/ชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNG

Intel® NUC Software Studio Service for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC Products

ดาวน์โหลด

ไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์ USB เป็น UART PL2303 สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

ALC1220 Audio Driver for Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

ALC4050 Audio Driver for Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB