ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

อัพเดต BIOS [SNADL357]

Intel® Arc Graphics Driver for Windows 11* for Intel® NUC 12 Enthusiast Kit & Mini PC - NUC12SN

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Enthusiast Kit และ Mini PC - NUC12SN

Intel® NUC Software Studio Service for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC Products

ดาวน์โหลด

Patch for a Modern Standby LAN Issue on Intel® NUC 11th & 12th Generation Products