ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRMB9

99C4X8
PCN
99C6A4
PCN
99C6AC
PCN